Friday, 20/05/2022 - 08:08|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
 • Vũ Việt Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Quyền Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sĩ
  • Điện thoại:
   0785544888
 • Phạm Hồng Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0914361051
 • Hoàng Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0912724712
 • Đào Viết Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0913249618
 • Nguyễn Đăng Dưỡng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0945954689
  • Email:
   baicachienthang@gmail.com