Tuesday, 17/07/2018 - 03:33|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
 • Hoàng Tiến Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁM ĐỐC
  • Điện thoại:
  • Email:
   htducsla@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Đăng Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.GIÁM ĐỐC
  • Điện thoại:
  • Email:
   dangquangGDSla@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Duy Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.GIÁM ĐỐC
  • Điện thoại:
  • Email:
   hoangxoan93@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Xuân Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.GIÁM ĐỐC
  • Điện thoại:
  • Email:
   tranyenconoi@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: