Thursday, 20/02/2020 - 17:40|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Huy Hoàng
GIÁM ĐỐC Nguyễn Huy Hoàng
Ngày tháng năm sinh 22/02/1964
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Tiến sĩ
Email hoang.nguyenhuysl@gmail.com
Mạng xã hội