Thursday, 24/09/2020 - 11:11|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Huy Hoàng
GIÁM ĐỐC Nguyễn Huy Hoàng
Ngày tháng năm sinh 22/02/1964
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Tiến sĩ
Email hoang.nguyenhuysl@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách