Wednesday, 06/07/2022 - 20:11|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Thuận
Trưởng phòng Phạm Thị Thuận
Giới tính Nữ
Trình độ Thạc sĩ
Điện thoại 0978020279
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách