Thứ năm, 20/02/2020 - 17:39|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Lục
Chuyên viên Nguyễn Văn Lục
Ngày tháng năm sinh 25/07/1980
Giới tính Nam
Trình độ Thạc sỹ
Mạng xã hội