Thứ năm, 24/09/2020 - 10:54|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Lục
Chuyên viên Nguyễn Văn Lục
Ngày tháng năm sinh 25/07/1980
Giới tính Nam
Trình độ Thạc sỹ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách