Monday, 21/09/2020 - 20:43|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
Thông tin chi tiết:
Phạm Văn Chơn
Phó Chánh thanh tra Phạm Văn Chơn
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách