Tuesday, 17/07/2018 - 03:34|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
 • Trần Văn Trọng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0915001977
  • Email:
   tranvantrongsonla@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trịnh Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh văn phòng
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Quang Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh văn phòng
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lương Thị Bích Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0912737826
  • Email:
   hienluong11@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Hồng Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0963056615
  • Email:
   vanphongsogiaoducsonla@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đặng Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đỗ Văn Thuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CV
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Mạnh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thành Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Ngọc Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hà Văn Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đỗ Văn Chức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: