Thursday, 24/09/2020 - 11:34|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
Thông tin chi tiết:
Phạm Quang Huy
Phó Chánh văn phòng Phạm Quang Huy
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách