Monday, 03/08/2020 - 16:38|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường THPT Chuyên Sơn La: Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên được ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 và sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tuyển sinh THCS và THPT ban hành theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch huy động trẻ vào cơ sở giáo dục mầm non; tuyển sinh đầu cấp TH, THCS, THPT năm học 2020 - 2021.

Thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2019 - 2020, Trường THPT Chuyên Sơn La thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021, như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

Tổng số 11 lớp, 395 học sinh, trong đó có 09 lớp chuyên (mỗi môn chuyên 01 lớp, 35 học sinh; gồm các môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh) và 02 lớp không chuyên.

II. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÀ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện dự tuyển

Học sinh được tham gia dự tuyển (sau đây gọi là thí sinh) khi có đủ các điều kiện sau:

- Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại tỉnh Sơn La (trường hợp hộ khẩu là tạm trú thì ngày cấp đăng ký hộ khẩu phải trước ngày 22/5/2020).

- Trong độ tuổi tuyển sinh theo quy định (tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15  tuổi; đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước; học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định).

- Xếp loại tốt nghiệp THCS loại Khá trở lên (học sinh chưa được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS thì điều kiện này được kiểm tra khi xét trúng tuyển);

2. Đăng ký nguyện vọng xét tuyển

Thí sinh được đăng ký các nguyện vọng sau:

2.1. Nguyện vọng 1 (bắt buộc): Xét tuyển vào 1 lớp chuyên.

2.2. Nguyện vọng 2 và 3 (không bắt buộc):

- Thí sinh dự thi vào lớp chuyên Toán có thể đăng ký nguyện vọng 2 xét tuyển vào lớp chuyên Tin; nguyện vọng 3 xét tuyển vào lớp không chuyên;

- Thí sinh dự thi vào lớp chuyên Ngữ văn có thể đăng ký nguyện vọng 2 xét tuyển vào lớp chuyên Lịch sử hoặc Địa lí, nguyện vọng 3 xét tuyển vào lớp không chuyên;

- Thí sinh dự thi vào các lớp chuyên khác có thể đăng ký nguyện vọng 2 xét tuyển vào lớp không chuyên.

* Lưu ý: Thí sinh đăng ký thi tuyển vào Trường THPT Chuyên Sơn La nếu không trúng tuyển được dùng kết quả thi để đăng ký xét tuyển vào các trường sau: Trường PTDTNT tỉnh (nếu là đối tượng được đăng ký tuyển sinh vào trường PTDTNT); trường PTDTNT THCS và THPT (nếu là đối tượng được đăng ký tuyển sinh vào trường PTDTNT), trường THPT có tổ chức thi tuyển, trường THPT thực hiện xét tuyển, hệ GDTX trong trường THPT đóng trên địa bàn huyện, thành phố nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú và đăng ký xét tuyển đúng thời gian quy định của các trường.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Thí sinh đăng ký dự thi nộp 01 bộ hồ sơ (để trong túi hồ sơ), gồm:

3.1. Phiếu đăng ký tuyển sinh (theo mẫu do nhà trường ban hành, có trên website của nhà trường);

3.2. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (bản sao chứng thực của UBND xã/phường/thị trấn nơi sinh hoặc công chứng).

3.3. Bằng (hoặc giấy chứng nhận) tốt nghiệp THCS (nếu học sinh chưa được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS khi nộp hồ sơ thì phải nộp bổ sung trước 17 giờ ngày 28/7/2020).

3.4. Học bạ cấp THCS (bản chính).

3.5. Bản photo Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú (có thể công chứng hoặc không; trường hợp không công chứng khi nộp hồ sơ phải có bản chính để đối chiếu; trường hợp nộp bản photo có công chứng thì thời gian công chứng phải sau ngày 15/5/2020 để nhà trường có thể sử dụng trong lập hồ sơ hưởng chế độ khi học sinh trúng tuyển vào trường).

3.6. Các loại giấy chứng nhận thành tích trong các cuộc thi các môn văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật... (nếu có).

3.7. 02 ảnh 4 x 6 (ghi rõ họ tên, ngày sinh, trường THCS đã học ở mặt sau của ảnh).

III. TỔ CHỨC TUYỂN SINH

1. Phương thức tuyển sinh

Tổ chức thi tuyển, với 2 vòng:

1.1. Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển theo quy định. 

1.2. Vòng 2: Tổ chức thi tuyển, cụ thể như sau:

a) Môn thi: Tất cả các thí sinh đăng ký thi tuyển sẽ làm 01 (một) bài thi môn Toán và 01 (một) bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận; 01 (một) bài thi điều kiện môn tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm khách quan và 01 (một) bài thi môn chuyên theo hình thức tự luận. Thí sinh thi vào lớp chuyên Tin làm bài thi môn chuyên Toán.

Lưu ý về bài thi môn chuyên:

- Thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên nào thì thi môn đó.

- Nếu đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên Toán hoặc Tin học: Bài thi môn chuyên là Toán (với mức độ yêu cầu cao hơn bài thi không chuyên).

- Thí sinh thi vào lớp chuyên Ngữ văn: Bài thi môn chuyên là Ngữ văn (với mức độ yêu cầu cao hơn bài thi không chuyên).

- Bài thi môn chuyên Tiếng Anh: Tự luận kết hợp với trắc nghiệm gồm: Kỹ năng ngôn ngữ (nghe hiểu, đọc hiểu, viết), kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng…);

c) Nội dung đề thi: Nằm trong trong chương trình trung học cơ sở do Bộ GDĐT ban hành, chủ yếu là chương trình lớp 9. Đề thi các môn chuyên có thêm các phần kiến thức nâng cao thuộc phạm vi chương trình cấp THCS.

d) Thang điểm bài thi và hệ số điểm bài thi

- Bài thi được tính theo thang điểm 10.

- Điểm các bài thi Toán, Ngữ văn (không chuyên) tính hệ số 1, điểm bài thi môn chuyên tính hệ số 2.

2. Lịch thi và thời gian làm bài thi

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt

đầu làm bài

22/7/2020

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

CHIỀU

Toán

120 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

23/7/2020

SÁNG

Môn chuyên

150 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

CHIỀU

Tiếng Anh

60 phút

14 giờ 25

14 giờ 30

3. Địa điểm thi: Trường THPT Chuyên Sơn La.

4. Cách thức xét tuyển

4.1. Điểm xét tuyển

- Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi Toán, Ngữ văn (không chuyên) và điểm bài thi môn chuyên (đã tính hệ số).

- Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng số điểm các bài thi Toán, Ngữ văn (không chuyên).

4.2. Nguyên tắc xét tuyển và cách xét tuyển

a) Xét tuyển vào lớp chuyên

- Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đã thi đủ các bài thi quy định; không vi phạm Quy chế thi; mỗi bài thi không chuyên, môn điều kiện tiếng Anh đạt từ 2 điểm trở lên; bài thi môn chuyên đạt từ 5 điểm trở lên.

- Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên và nguyên tắc xét tuyển trên đây, Hội đồng tuyển sinh xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng lớp chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; đạt giải cao hơn tại Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn; học sinh học theo mô hình trường học mới (trường hợp thí sinh học theo mô hình trường học mới thì tính điểm môn chuyên lớp 9 là môn KHTN nếu đăng ký thi vào chuyên Vật lí, Hóa học, Sinh học hoặc môn KHXH nếu đăng ký thi vào chuyên Lịch sử, Địa lí; điểm trung bình các môn cuối năm học là điểm trung bình của tất cả các môn có đánh giá bằng cho điểm).

- Riêng xét tuyển sinh vào lớp chuyên Tin học, Lịch sử, Địa lí: Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 phải cao hơn điểm trúng tuyển của nguyện vọng 1 là 2 điểm (Hội đồng tuyển sinh xác định điểm trúng tuyển của từng nguyện vọng, đảm bảo nguyên tắc xét tuyển vào lớp chuyên trên đây và điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 cao hơn 2,00 điểm so với điểm trúng tuyển của nguyện vọng 1).

b) Xét tuyển vào lớp không chuyên

- Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế thi, mỗi bài thi đạt từ 2 điểm trở lên và không được xét tuyển vào lớp chuyên.

- Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm trung bình các môn học cả năm lớp 9 cao hơn; đạt giải cao hơn tại Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh; có điểm trung bình các môn học cả năm lớp 8 cao hơn; học sinh học theo mô hình trường học mới (trường hợp thí sinh học theo mô hình trường học mới thì tính điểm trung bình các môn cuối năm học là điểm trung bình của tất cả các môn có đánh giá bằng cho điểm).

5. Tiến độ thời gian

5.1. Nộp hồ sơ và tổ chức sơ tuyển

- Từ ngày 16/7 đến 17 giờ 00 ngày 18/7/2020 (sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 14 giờ 00 đến 17 giờ): Thí sinh nộp hồ sơ tại Văn phòng - Trường THPT Chuyên Sơn La.

- Ngày 20/7/2020: Trường THPT Chuyên Sơn La tổ chức sơ tuyển, lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo và thông báo kết quả sơ tuyển (niêm yết trên bảng tin và đăng trên website của trường).

5.2. Tổ chức thi tuyển và thông báo kết quả thi

- Thí sinh có mặt tại Trường THPT Chuyên Sơn La từ 16 giờ 00 ngày 21/7/2020 để nghe phổ biến lịch thi và quy chế thi; xem phòng thi.

- Thời gian thi: Ngày 22 - 23/7/2020 (theo lịch thi).

- Ngày 26/7/2020: Trường THPT Chuyên Sơn La thông báo kết quả chấm thi (niêm yết trên bảng tin và thông báo trên website của trường).

- Trong ngày 27/7/2020 (từ 7h30 đến 17h00): Trường THPT Chuyên Sơn La nhận đơn phúc khảo bài thi, lập danh sách đề nghị phúc khảo.

Từ ngày 27 đến hết 17h00 ngày 28/7/2020, nhà trường trả hồ sơ cho thí sinh có kết quả thi không đủ điều kiện xét tuyển hoặc đủ điều kiện xét tuyển nhưng không có nguyện vọng xét tuyển vào trường. Để đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh, nhà trường không giải quyết việc rút hồ sơ khi thí sinh đã có tên trong danh sách trúng tuyển.

- Ngày 29/7/2020: Thông báo kết quả phúc khảo và Danh sách thí sinh trúng tuyển (niêm yết trên bảng tin và thông báo trên website của trường).

- Từ ngày 30/7/2020 đến 17 giờ ngày 01/8/2020, nhà trường tiếp tục trả hồ sơ và xác nhận kết quả thi cho thí sinh không trúng tuyển.

Trên đây là thông báo tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Sơn La năm học 2020 - 2021.

Các yêu cầu cần giải đáp xin liên hệ theo địa chỉ:

Văn phòng Trường THPT Chuyên Sơn La

Địa chỉ: Km 8, Đường Lê Duẩn, Phường Chiềng Sinh, TP. Sơn La, Sơn La.

Điện thoại: Văn phòng: 0212.3789.066.

        Hiệu trưởng (Cô Trần La Giang): 0983 854 867.

        Phó Hiệu trưởng (Thầy Nguyễn Bình Long): 0989 256 897.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết