Thứ bảy, 20/01/2018 - 09:47|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA

  Kết luận về việc thanh tra công tác quản lý của thủ trưởng cơ sở giáo dục tại các trường Trung học phổ thông, trung tâm Giáo dục thường xuyên 174

  Triển khai phần mềm quản lý trường học SMAS và thí điểm thi thử ĐH trên Website 128

  Kiểm tra cuối học kỳ I THCS, THPT 104

  Kỷ niệm 45 năm Ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Ngành Giáo dục 56

  Hướng dẫn cấp phép dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Sơn La 68

  Quản lí sử dụng tài liệu tham khảo trong các cơ sở GDMN 56

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với giáo dục dân tộc 55

  Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013-2014 64

  Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2013 - 2014 58

  Thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2013 - 2014 55

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2013 - 2014 62

  Chống mua sách, thiết bị hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại 57

  Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2013-2014 54

  Giới thiệu đặt mua tài liệu (sách) BDTX giáo viên MN, PT và GDTX 57

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với giáo dục thường xuyên 54

  Chương trình công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu niên, thiếu nhi trong trường học năm học 2013-2014. 43

  Thông báo về học bổng "Tiếp sức đến trường" 55

  Tổ chức "Tuần sinh hoạt tập thể" đầu năm học 2013-2014 51

  Kiểm tra, đánh giá năng lực giáo viên tiếng Anh các TTGDTX, TTKTTH-HN 58