Tuesday, 17/07/2018 - 03:30|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
Chuyên đề GD&ĐT

Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2018

(03/04/2018)  309
Bộ Giáo dục và Đào tạo thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2018. Các ...

  Thông báo tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ sử dụng vào Đại học Thái nguyên năm 2017 494

  Kết luận về việc thanh tra công tác quản lý của thủ trưởng cơ sở giáo dục tại các trường Trung học phổ thông, trung tâm Giáo dục thường xuyên 331

  Triển khai phần mềm quản lý trường học SMAS và thí điểm thi thử ĐH trên Website 280

  Kiểm tra cuối học kỳ I THCS, THPT 206

  Kỷ niệm 45 năm Ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Ngành Giáo dục 130

  Hướng dẫn cấp phép dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Sơn La 147

  Quản lí sử dụng tài liệu tham khảo trong các cơ sở GDMN 118

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với giáo dục dân tộc 147

  Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013-2014 140

  Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2013 - 2014 111

  Thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2013 - 2014 112

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2013 - 2014 123

  Chống mua sách, thiết bị hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại 113

  Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2013-2014 108

  Giới thiệu đặt mua tài liệu (sách) BDTX giáo viên MN, PT và GDTX 114

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với giáo dục thường xuyên 121

  Chương trình công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu niên, thiếu nhi trong trường học năm học 2013-2014. 122

  Thông báo về học bổng "Tiếp sức đến trường" 115

  Tổ chức "Tuần sinh hoạt tập thể" đầu năm học 2013-2014 115