Thursday, 19/04/2018 - 18:55|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
Chuyên đề GD&ĐT

Thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2018

(03/04/2018)  129
Bộ Giáo dục và Đào tạo thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2018. Các ...

  Thông báo tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ sử dụng vào Đại học Thái nguyên năm 2017 423

  Kết luận về việc thanh tra công tác quản lý của thủ trưởng cơ sở giáo dục tại các trường Trung học phổ thông, trung tâm Giáo dục thường xuyên 278

  Triển khai phần mềm quản lý trường học SMAS và thí điểm thi thử ĐH trên Website 209

  Kiểm tra cuối học kỳ I THCS, THPT 183

  Kỷ niệm 45 năm Ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Ngành Giáo dục 106

  Hướng dẫn cấp phép dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Sơn La 118

  Quản lí sử dụng tài liệu tham khảo trong các cơ sở GDMN 96

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với giáo dục dân tộc 113

  Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013-2014 112

  Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2013 - 2014 96

  Thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2013 - 2014 94

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2013 - 2014 101

  Chống mua sách, thiết bị hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại 95

  Thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2013-2014 92

  Giới thiệu đặt mua tài liệu (sách) BDTX giáo viên MN, PT và GDTX 96

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với giáo dục thường xuyên 94

  Chương trình công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu niên, thiếu nhi trong trường học năm học 2013-2014. 94

  Thông báo về học bổng "Tiếp sức đến trường" 95

  Tổ chức "Tuần sinh hoạt tập thể" đầu năm học 2013-2014 97