Thứ bảy, 20/01/2018 - 09:52|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
Công đoàn ngành GD&ĐT

Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Sơn La lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

(13/12/2017)  272
Công đoàn ngành Giáo dục Sơn La đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn ngành Giáo dục lần ...

  Hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La về việc ủng hộ, giúp đỡ nhân dân bị thiệt hại do mưa, lũ trên địa bàn huyện Mường La" 185

  Triệu tập đại biểu dự Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2016 – 2017 161

  Thông báo về việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XVII Công đoàn ngành Giáo dục Nhiệm kỳ 2017 - 2022 135

  Đề án số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu dự Đại hội XVII Công đoàn ngành Giáo dục Sơn La, nhiệm kỳ 2017 - 2022 99

  Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Đại hội điểm 60

  Phân bổ chỉ tiêu khen thưởng Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022 100

  Triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn và các đối tác về phúc lợi cho đoàn viên 28

  Tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày TBLS và rà soát, cung cấp danh sách Nhà giáo liệt sĩ (Khẩn) 52

  Hướng dẫn giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo liên quan đến đại biểu Đại hội Công đoàn Giáo dục các cấp và Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Sơn La, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 64

  Hướng dẫn lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại Đại hội, Hội nghị Công đoàn cấp cơ sở và Công đoàn cấp trên cơ sở 65

  Giấy mời dự Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục Khóa XVI, nhiệm kỳ 2012 - 2017 70

  Thông báo về việc chỉ định đơn vị tổ chức Đại hội điểm 62

  Hướng dẫn hoạt động Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ Phụ nữ, Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về Dân số năm 2017 63

  Hướng dẫn công tác nhân sự Ban Chấp hành tại Đại hội Công đoàn Giáo dục các cấp tiến tới Đại hội XVII Công đoàn ngành Giáo dục, nhiệm kỳ 2017 - 2022 62

  Triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn và các đối tác về phúc lợi cho đoàn viên 25

  Kế hoạch đổi thẻ đoàn viên công đoàn 57

  Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 1977 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng 50

  Kế hoạch ủng hộ quỹ Quỹ Xã hội và tổ chức Tháng Công nhân năm 2017 58

  Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn Giáo dục các cấp tiến tới Đại hội XVII Công đoàn ngành Giáo dục, nhiệm kỳ 2017 - 2022 80