Friday, 20/05/2022 - 07:05|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
<a href="/tin-tuc/thi-dua-khen-thuong" title="Thi đua - khen thưởng" rel="dofollow">Thi đua - khen thưởng</a>

Thông báo kết quả xét hồ sơ của tập thể, cá nhân đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng ...

(18/08/2021)  334
TB kết quả xét hồ sơ của tập thể, cá nhân đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen có thành ...

  Giao lưu thi đấu bóng chuyền hơi, Chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018) 61140

  Sở Giáo dục và Đào tạo thăm, tặng quà và động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trước khi nghỉ hè và thi THPT quốc gia tại Trường THPT Mường Bú và Trường THPT Mường La 14642

  Hướng dẫn viết Sáng kiến từ năm học 2017-2018 1985

  Hướng dẫn viết Sáng kiến từ năm học 2017-2018 2393

  Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và khen thưởng tập thể, cá nhân năm học 2016 - 2017 1445

  Xét chọn các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng năm học 2016-2017 1030

  Hướng dẫn nộp hồ sơ sáng kiến cấp tỉnh năm học 2016-2017 996

  Hướng dẫn phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong Ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020 1427

  Lập danh sách giáo viên có học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh 1208

  Hướng dẫn viết Sáng kiến 1168

  Chuyển tiền khen thưởng năm học 2015-2016 cho các đơn vị 1025

  Hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng năm học 2016-2017 1131

  Kế hoạch về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017 1040

  Giao chỉ tiêu xét khen thưởng năm học 2015-2016 (Khẩn) 1010

  Kế hoạch bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến Ngành Giáo dục và Đào tạo Sơn La giai đoạn 2016-2020 1005

  Công tác thi đua - khen thưởng năm học 2015-2016 1009

  QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VÀ SỞ GDĐT SƠN LA VỀ KHEN THƯỞNG TẬP THỂ CÁ NHÂN NĂM HỌC 2014-2015 1084

  Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành giáo dục và đào tạo năm 2015 1031

  Hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2014-2015 904