Tuesday, 17/07/2018 - 03:24|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
Thi đua - khen thưởng

Giao lưu thi đấu bóng chuyền hơi, Chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí ...

(28/05/2018)  1337
Công đoàn cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Công đoàn cơ sở Trường THPT Chu Văn Thịnh tổ ...

  Sở Giáo dục và Đào tạo thăm, tặng quà và động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trước khi nghỉ hè và thi THPT quốc gia tại Trường THPT Mường Bú và Trường THPT Mường La 331

  Hướng dẫn viết Sáng kiến từ năm học 2017-2018 924

  Hướng dẫn viết Sáng kiến từ năm học 2017-2018 911

  Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và khen thưởng tập thể, cá nhân năm học 2016 - 2017 388

  Xét chọn các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng năm học 2016-2017 213

  Hướng dẫn nộp hồ sơ sáng kiến cấp tỉnh năm học 2016-2017 157

  Hướng dẫn phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong Ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020 126

  Lập danh sách giáo viên có học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh 180

  Hướng dẫn viết Sáng kiến 155

  Chuyển tiền khen thưởng năm học 2015-2016 cho các đơn vị 159

  Hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng năm học 2016-2017 161

  Kế hoạch về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14 năm 2017 123

  Giao chỉ tiêu xét khen thưởng năm học 2015-2016 (Khẩn) 128

  Kế hoạch bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến Ngành Giáo dục và Đào tạo Sơn La giai đoạn 2016-2020 99

  Công tác thi đua - khen thưởng năm học 2015-2016 131

  QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VÀ SỞ GDĐT SƠN LA VỀ KHEN THƯỞNG TẬP THỂ CÁ NHÂN NĂM HỌC 2014-2015 154

  Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành giáo dục và đào tạo năm 2015 111

  Hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2014-2015 106

  PHÁT ĐỘNG THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 - 2015 100