Thursday, 24/09/2020 - 13:05|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cấp trưởng, cấp phó đơn vị

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở.
  

Căn cứ Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 của Ngành Giáo dục;

Căn cứ Báo cáo số 268/BC-SGD ĐT ngày 18/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổng kết năm học 2015-2016 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2016 - 2017;

          Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông (THPT); Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở (THCS) và THPT các huyện; Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh; Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp dạy nghề tỉnh,

          Để có cơ sở xem xét, đánh giá một cách chính xác, khách quan những ưu điểm, mặt mạnh cần phát huy; đồng thời chỉ ra tồn tại, hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục đối với đội ngũ cán bộ quản lý trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành các hoạt động giáo dục tại đơn vị năm học 2016 - 2017; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Ban Giám hiệu (Ban Giám đốc) các đơn vị trực thuộc báo cáo kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với đơn vị; đối với cấp trưởng, cấp phó đơn vị trong năm học 2016 - 2017 theo đề cương gửi kèm.

          Thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2017, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (phòng Tổ chức - Cán bộ); đồng thời chuyển bản mềm theo địa chỉ hộp thư: phuong65ttr@gmail.com để tổng hợp.

          Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan