Thursday, 24/09/2020 - 12:51|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cung cấp số liệu xây dựng kế hoạch phát triển của tỉnh năm 2018

Kính gửi: Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố; Trường Cao đẳng Sơn La.
  

          Căn cứ Công văn số 2489/BGDĐT-KHTC ngày 9/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo địa phương năm 2018;

          Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố; Trường Cao đẳng Sơn La, báo cáo số liệu theo các biểu mẫu sau:

          1. Biểu số 3: Chi ngân sách cho giáo dục và đào tạo.

          - Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố tổng hợp số liệu mảng giáo dục theo nôi dung giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, giáo dục thường xuyên (riêng giáo dục THPT và các trường PTDT nội trú Sở sẽ tổng hợp).

          - Trường Cao đẳng Sơn La báo cáo mảng đào tạo.

          2. Biểu số 5: Tổng số học sinh, sinh viên được hưởng các chế độ chính sách.

          Căn cứ vào cấp học, bậc học và nội dung chế độ chính sách đang thực hiện tại đơn vị, các đơn vị điền số liệu vào cột tương ứng; ngoài các chính sách trên biểu, nếu đơn vị còn chính sách khác thì tạo thêm cột để điền số liệu (mỗi tên chính sách 1 cột riêng).

          - Đối với phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố tổng hợp số liệu giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, giáo dục thường xuyên (giáo dục THPT, trường PTDT nội trú Sở sẽ tổng hợp).

          3. Tổ chức thực hiện:

          Do Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thực hiện gấp (ngày 12/6/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo mới nhận được Công văn của Bộ, nhưng ngày 15/6/2017 đã phải hoàn thành). Vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo mong các đơn vị thông cảm và khẩn trương tổng hợp, hoàn thành gửi bản mềm vào hộp thư điện tử trước ngày 15/6/2017; bản in được duyệt gửi về Phòng KHTC, Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 17/6/2017.

          Nhận được Công văn này đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan