Thursday, 22/02/2018 - 14:11|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
Văn bản liên quan

Kế hoạch thực hiện Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trong các trường trung học phổ thông, trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ngày ban hành:
18/12/2017
Ngày hiệu lực:
18/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thành phố; Các đơn vị trực thuộc Sở

Ngày ban hành:
15/12/2017
Ngày hiệu lực:
15/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi  Khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
15/12/2017
Ngày hiệu lực:
15/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố; Trung tâm GDNN - GDTX các huyện, thành phố.

Ngày ban hành:
15/12/2017
Ngày hiệu lực:
15/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực