Saturday, 16/11/2019 - 05:27|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA

KÍNH GỬI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ, CÁC PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THÀNH PHỐ

Ngày ban hành:
31/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết Thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở GD&ĐT

Ngày ban hành:
28/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn yêu cầu Báo cáo kết quả sử dụng Sách giáo khoa theo Nghị quyết số  08-NQ/HĐND ngày 03/8/2016  (KHẨN).. Kính đề nghị các Phhòng GD&ĐT huyện/TP trập trung triển khai thực hiện. 

Ngày ban hành:
24/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực