Thursday, 20/02/2020 - 21:31|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
Văn bản liên quan

Kính gửi: Các đơn vị giáo dục có thành phần dự Hội nghị theo Công văn số 1429/SGDĐT-VP ngày 11/10/2018 của Sở GD&ĐT về đăng ký đại biểu dự Hội nghị đối thoại với đội ngũ tri thức tỉnh Sơn La. Các đồng chí tham dự Hội nghị đủ, đảm bảo thời gian theo Thông báo số 1355-TB/TU ngày 19/11/2018 về Chương trình gặp mặt và đối thoại với đội ngũ tri thức tỉnh Sơn La (tải Thông báo tại file đính kèm: Tải xuống).

- Thời gian: 14h00, ngày 30/11/2018;

- Địa điểm: Phòng họp số 02 - Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Điện thoại liên hệ: 0915001977./.

Ngày ban hành:
21/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực