Thursday, 20/02/2020 - 22:11|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
Văn bản liên quan

SỞ GD&ĐT TỈNH SƠN LA TRÂN TRỌNG ĐỀ NGHỊ THỦ TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ GIÁO DỤC, CÁC TRƯỜNG HỌC KHẨN CHƯƠNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN, CHỦ ĐỘNG CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN, PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ VỚI BÃO SỐ 4; VÀ PHƯƠNG ÁN CHO TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỜI 2019 - 2020 KHI TRỜI MƯA.

Ngày ban hành:
29/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực