Monday, 03/08/2020 - 16:27|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
Văn bản liên quan

KÍNH GỬI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ, CÁC PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THÀNH PHỐ

Ngày ban hành:
31/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết Thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở GD&ĐT

Ngày ban hành:
28/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực