Sunday, 16/12/2018 - 17:38|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
Văn bản liên quan

Kính gửi: Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố; Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ngày ban hành:
13/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi:  Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh;  Các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT

Ngày ban hành:
13/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Các trường trung học phổ thông;  Các trung tâm GDNN - GDTX.

Ngày ban hành:
13/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực