Thursday, 09/04/2020 - 05:05|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
Văn bản liên quan

Theo Thông báo của Bộ GDĐT, từ 08gio đến 17 giờ ngày 09/7/2019 Bộ mở cổng quản lý thi để sửa thông tin sai sót của thí sinh. Đề nghị các trường kiểm tra trên hệ thống các thông tin thí sinh sai sót, nếu chưa sửa đề nghị các đơn vị gửi lại bản chụp văn bản đề nghị sửa vào email phongktkt.sosonla@moet.edu.vn trước 17giờ ngày 8/7/2019 để Sở GDĐT sửa trên hệ thống. Đề nghị các trường thực hiện nghiêm nội dung này. Trân trọng

Ngày ban hành:
07/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/06/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực