Friday, 19/07/2019 - 06:49|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
Văn bản liên quan

Trên Hệ thống đã tạo các mã: 801; 802; 803 và 804 tương ứng với các khu vực ưu tiên. Sở GDĐT và các điểm tiếp nhận hướng dẫn thí sinh đã tốt nghiệp THPT đăng ký để xét tuyển (trong mọi trường hợp thí sinh chưa tốt nghiệp THPT không được sử dụng các mã này) chỉ được sử dụng các mã này trong trường hợp trên Hệ thống không quy định mã trường mà thí sinh theo học (các trường THPT, TT GDTX,... sát nhập, giải thể, đổi tên hoặc thay đổi khu vực hành chính mà chưa kịp bổ sung mã vào Hệ thống) và khi thí sinh có đủ minh chứng về khu vực ưu tiên. 

Ngày ban hành:
08/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực