Wednesday, 19/06/2019 - 18:47|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
Văn bản liên quan

Kính gửi: Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố;   Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ngày ban hành:
13/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở

Ngày ban hành:
13/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi:  Các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở; Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố; Các trung tâm GDNN-GDTX huyện, thành phố; Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Sơn La.

Ngày ban hành:
13/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực