Wednesday, 25/11/2020 - 06:20|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
Văn bản liên quan

CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC THAM KHẢO KHAI THÁC PHỤC VỤ DẠY TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ THCS

Ngày ban hành:
09/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng giáo dục và đào tạo huyện/TP, các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT theo điều kiện, nhu cầu thực tế của đơn vị nghiên cứu đăng kí sử dụng theo hướng dẫn tại trong Công văn số: MSVN/033-40/2020 của Microsoft Việt Nam (đính kèm)

Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực