Tuesday, 19/03/2019 - 05:24|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
Ngày ban hành:
20/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Thành viên Đoàn thanh tra coi thi THPT Quốc gia tỉnh Sơn La năm 2018

Ngày ban hành:
14/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Các trường THPT; Các trường PTDTNT THCS và THPT; - Các trung tâm GDNN - GDTX.

Ngày ban hành:
08/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Các trường trung học phổ thông; PTDT Nội trú tỉnh; Các trung tâm GDNN - GDTX huyện, thành phố.

Ngày ban hành:
02/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực