Thứ bảy, 20/01/2018 - 09:53|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA

Kính gửi: Các phòng giáo dục và đào tạo; Các đơn vị trực thuộc Sở; Các Trung tâm GDNN&GDTX.

Ngày ban hành:
21/05/2017
Ngày hiệu lực:
17/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi:  Các trường THPT;  Các TTGDNN-GDTX .

Ngày ban hành:
15/05/2017
Ngày hiệu lực:
15/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

Ngày ban hành:
25/01/2017
Ngày hiệu lực:
25/01/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực