Wednesday, 06/07/2022 - 20:08|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
Ngày ban hành:
07/06/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn yêu cầu Báo cáo kết quả sử dụng Sách giáo khoa theo Nghị quyết số  08-NQ/HĐND ngày 03/8/2016  (KHẨN).. Kính đề nghị các Phhòng GD&ĐT huyện/TP trập trung triển khai thực hiện. 

Ngày ban hành:
24/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Lưu ý: Danh sách xét tốt nghiệp sơ bộ đã gửi vào mục "Thông tin - Điều hành" chọn "Danh sách đã nhận" để tải về.

Ngày ban hành:
18/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Theo Thông báo của Bộ GDĐT, từ 08gio đến 17 giờ ngày 09/7/2019 Bộ mở cổng quản lý thi để sửa thông tin sai sót của thí sinh. Đề nghị các trường kiểm tra trên hệ thống các thông tin thí sinh sai sót, nếu chưa sửa đề nghị các đơn vị gửi lại bản chụp văn bản đề nghị sửa vào email phongktkt.sosonla@moet.edu.vn trước 17giờ ngày 8/7/2019 để Sở GDĐT sửa trên hệ thống. Đề nghị các trường thực hiện nghiêm nội dung này. Trân trọng

Ngày ban hành:
07/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực