Friday, 20/05/2022 - 08:23|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA

  Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 744

  Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 569

  Danh sách phòng thi thí sinh tham dự vòng 2 xét tuyển dụng viên chức 481

  Thông báo công tác phòng chống dịch Covid-19 đối với thí sinh tham dự vòng 2 xét tuyển dụng viên chức; Nội quy xét tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 535

  Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự (vòng 2) kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 617

  Quyết định v.v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 484

  Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự (vòng 2) kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 392

  Thông báo về việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 đối với thí sinh tham dự kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 348

  Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 856

  Thông báo tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 834

  V/v hướng dẫn chi tiết gửi tác phẩm dự thi ảnh Nghệ thuật "Vẻ đẹp Du lịch thành phố Sơn La" năm 2021 235

  Thông báo tuyển bổ sung học sinh vào các lớp chuyên khối 11 học kì I năm học 2020 - 2021 671

  Thư gửi Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm2020 756

  Thư ngỏ của lãnh đạo Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La 2518

  Trường PTDT nội trú THCS&THPT Yên Châu triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại 1385

  Trường THPT Mường La tổng dọn vệ sinh trường lớp chuẩn bị cho học sinh khối 12 trở lại trường học tập 811

  NGHỈ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19: THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT TÂN LANG VƯỢT KHÓ ĐỀ ĐẢM BẢO VIỆC HỌC. 745

  V.v mời tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 7, năm 2020 583

  Chúc mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3 4939