Friday, 20/05/2022 - 07:30|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA
Ngày ban hành:
24/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành:
13/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 13/CV-NTNN ngày 22/01/2018 của Báo Nông thông Ngày nay về thực hiện hiện Chương trình Tặng quà cho Nông dân nghèo và học sinh tại tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay và Báo Điện tử Dân Việt tổ chức hai đoàn cứu trợ tới huyện Phù Yên và Bắc Yên với mong muốn góp phần mang một cái Tết đềm ấm đến cho bà con nông dân, đặc biệt là học sinh vùng khó khăn (có Công văn số 13/CV-NTNN ngày 22/01/2018 kèm theo); Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên và huyện Bắc Yên triển khai các nội dung sau:

          1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên và huyện Bắc Yên chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và đề xuất phương án tổ chức tiếp nhận Chương trình Tặng quà cho Nông dân nghèo và học sinh tại tỉnh Sơn La của Báo Nông thôn Ngày nay và Báo Điện tử Dân Việt tài trợ theo quy định.

          2. Chủ động phối hợp với Báo Báo Nông thôn Ngày nay và Báo Điện tử Dân Việt để triển khai thực hiện Chương trình.

Trân trọng giới thiệu./.

 

Ngày ban hành:
29/01/2018
Ngày hiệu lực:
29/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực