Friday, 20/05/2022 - 07:06|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA

Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết Thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở GD&ĐT

Ngày ban hành:
28/10/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc.

Ngày ban hành:
06/10/2017
Ngày hiệu lực:
05/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực